News & Views

Hannes Snellman Data Insights | 6 November 2020

27 October 2020

The webinar will be held in Swedish. Please find a more detailed description of the webinar below.

Välkommen till vår nya seminarieserie Hannes Snellman Data Insights. Det första webinariet i serien kommer att hållas fredagen den 6 november 2020 klockan 11.30 - 13:00 med temat: Schrems II och dataöverföringar till USA och andra länder utanför EU/EES. 

Den 16 juli i år kom EU-domstolen beslut i mål 311/18, allmänt känt som ”Schrems II”. Genom domen ogiltigförklarades Privacy Shield som många företag och offentliga verksamheter använde som grund för laglig överföring till USA. Standardavtalsklausulerna klarade sig och kan fortfarande användas, men det krävs generellt att kompletterande skyddsåtgärder vidtas. Det är fortfarande oklart vad sådana kompletterande skyddsåtgärder kan bestå av, och många påstår att det är omöjligt att överföra personuppgifter till USA.

Vi bjuder in er till ett lunchwebinar under vilket våra dataskyddsexperter Caroline Sundberg och Sara Heikfolk kommer att gå igenom domen och diskutera de konsekvenser som domen fört med sig, och hur man ska tänka framåt.

Bland annat kommer det diskuteras:

  • Varför ogiltigförklarades Privacy Shield, och hur kommer det sig att standardavtalsklausulerna (SCC) klarade sig?
  • Vad är konsekvenserna för företag och offentliga verksamheter som överför personuppgifter till USA?
  • Hur ska man tänka kring “kompletterande skyddsåtgärder”, och vilken vägledning finns?
  • Vilket ansvar har personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och tillsynsmyndigheterna?
  • Vilka åtgärder bör man vidta efter domen?

Skicka din intresseanmälan via e-mail till josefine.mollersten@hannessnellman.com.