News & Views

Tax treatment of wastage and disposal in excise taxation

8 September 2015

Hävikin ja hävittämisen verokohtelu valmisteverotuksessa, article by Meeri Tauriainen

 

Artikkelin on ensin julkaissut Verotus-lehti (04/2015) ja se on saatavilla ainoastaan suomenkielisenä.

This article has first been published at Verotus magazine 04/2015 (available only in Finnish).