News & Views

Hannes Snellman: Strategic Reorganization into Two Separate Country-Specific Firms; Partners Elect and Specialist Partner Appointments

15 February 2024

Hannes Snellman Attorneys’, a leading business law firm operating in Finland and Sweden, partners are jointly preparing a strategic reorganization and separation of the group’s operations and ownership into two independent country-specific firms. The reorganization will be completed during 2024. The reorganization will not impact the existing client relationships, assignments, or the firms’ operations in their respective areas of expertise. Cooperation between the two separate entities will also continue.  

The reason behind the reorganization is the divergence of the business strategies of Hannes Snellman’s operations in Helsinki and Stockholm. The Helsinki and Stockholm operations are both well-known and strong players in their markets reporting growth in 2023, and the partners expect them to be even stronger as separate entities and focusing on their respective strategies and strengths. Employing more than 160 lawyers, Hannes Snellman in Helsinki generated a revenue of EUR 55 million in the financial year 2023. With a revenue of EUR 26 million, the Stockholm office employs more than 80 lawyers. The firms will during a transition period continue operating under the same brand.

In connection with the strategic reorganization, Hannes Snellman is very pleased to announce the following appointments:

In Helsinki: Katja Perätalo, Partner Elect (Real Assets) and Erik Stenman, Partner Elect (Private M&A) and Joakim Frände, Specialist Partner (Tax) and Katja Heikkinen, Specialist Partner (Real Assets).

In Stockholm: Lars Bärnheim, Partner Elect (Private M&A), Miklos Kovacs Scherlin, Partner Elect (Private M&A) and Caroline Sundberg, Partner Elect (IP & Technology).

 

For further information, please contact:

in Helsinki:

Riikka Rannikko, Managing Partner (Helsinki), Hannes Snellman Attorneys Ltd, tel. +358 40 731 1611

Mikko Heinonen, Partner (Helsinki), Hannes Snellman Attorneys Ltd, tel. +358 40 527 8818

in Stockholm:

Fredrik Olsson, Managing Partner (Stockholm), Hannes Snellman Advokatbyrå AB, tel. +46 76 000 00 06

Richard Åkerman, Chair of the Board (Stockholm), Hannes Snellman Advokatbyrå AB, tel. +46 76 000 00 05

Jenny Lundberg, Partner (Stockholm), Hannes Snellman Advokatbyrå AB, tel. +46 76 000 00 41

 

Hannes Snellman organisoituu strategisesti uudelleen ja jakautuu maakohtaisiin itsenäisiin asianajotoimistoihin Suomessa ja Ruotsissa; julkistaa Partner Elect ja Specialist Partner -nimitykset


Suomessa ja Ruotsissa liikejuridiikkaa harjoittavan ja alan johtaviin kuuluvan Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n osakkaat valmistelevat yhdessä strategista uudelleenjärjestelyä, jossa konsernin toiminnot ja omistus jaetaan kahteen itsenäiseen, nykyistä toimintaansa jatkavaan maakohtaiseen asianajotoimistoon. Uudelleenjärjestely toteutetaan vuoden 2024 aikana. Jakautumisella ei ole vaikutuksia toimistojen asiakkuuksiin, toimeksiantoihin tai asiantuntemusalueiden toimintaan. Myös toimistojen välinen yhteistyö jatkuu jakautumisen jälkeen.

Uudelleenjärjestelyn taustalla on Hannes Snellmanin Helsingin ja Tukholman toimintojen liiketoimintastrategioiden eriytyminen. Helsingin ja Tukholman toimistot ovat kumpikin tunnettuja ja vahvoja, ja molemmat toimistot kasvoivat vuonna 2023. Osakkaat arvioivat toimistojen olevan entistä vahvempia erillisinä toimijoina. Hannes Snellmanin Helsingin liiketoiminta perustuu liikejuridiikan täyden palvelun tarjontaan. Perinteisten vahvuuksiensa lisäksi viime vuosien aikana Helsingin toimisto on kasvanut voimakkaammin myös uusille sektoreille, kuten vihreään siirtymään ja complianceen liittyviin oikeudellisiin neuvonantopalveluihin. Helsingin toimisto on laajentanut myös veroneuvonannon palveluitaan ja tarjoaa jatkossakin laajemman palveluvalikoiman.

Vuonna 1909 perustetun ja yli 160 juristia työllistävän Hannes Snellmanin Helsingin toimiston liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa tilikaudella 2023, ja se toimii jatkossakin Hannes Snellman -brändillä. Liikevaihdoltaan 26 miljoonan euron Tukholman toimistossa työskentelee yli 80 juristia, ja se jatkaa siirtymäaikana toimintaansa samalla brändillä.  

Uudelleenjärjestelyn yhteydessä Hannes Snellman julkistaa seuraavat nimitykset:

Helsinki:

Katja Perätalo, Partner Elect (Real Assets) ja Erik Stenman, Partner Elect (Private M&A) sekä Joakim Frände, Specialist Partner (Tax) ja Katja Heikkinen, Specialist Partner (Real Assets).

Tukholma:

Lars Bärnheim, Partner Elect (Private M&A), Miklos Kovacs Scherlin, Partner Elect (Private M&A) sekä Caroline Sundberg, Partner Elect (IP Tech).

 

Lisätietoja:

Riikka Rannikko, Managing Partner (Helsinki), Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, p. 040 731 1611

Mikko Heinonen, Partner, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, p. 040 527 8818