News & Views

Retail and the law del II | 17 januari 2019

4 January 2019

This event will be held in swedish.

Välkommen till del II av Hannes Snellmans seminarieserie Retail and the law.

Vid detta andra tillfälle i vår seminarieserie om detaljhandeln diskuterar vi prissättning ur ett konkurrens-, konsument- och marknadsrättsligt perspektiv. Även på detta område är det digitaliseringen som driver på utvecklingen. För första gången på 15 år har EU-kommissionen ingripit mot leverantörer för otillåten prisstyrning av återförsäljare. I det fallet hade leverantörerna använt sig av mjukvara för att bevaka att återförsäljarna inte satte för låga priser. På liknande sätt ökar också risken för otillåtna prissamordning mellan konkurrenter när det är algoritmer som  sköter prisbildningen. Och i kampen om kunden på nätet är marknadsföring och priset i många fall avgörande. Under hösten har Konsumentverket/KO framgångsrikt stämt näthandlare som lockar med reor och utförsäljningar, varför reglerna om korrekt prisinformation till kunder förtjänar uppmärksamhet. 

Kom och ät frukost med oss och lyssna på när Elisabeth Vestin, Jessica Tressfeldt, David Olander och Johan Holmquist diskuterar konkurrens- , konsument -och marknadssrättsliga aspekter på prissättning i en digital miljö, samt nätverka med kollegor inom detaljhandeln.

När: Torsdagen den 17 januari 2019, kl. 08:45 – 09:45.
Frukost serveras från kl. 08:30.

Var: Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. 

Anmäl dig senast den 11 januari via e-mail till josefine.mollersten@hannessnellman.com.


Varmt välkommen!