News & Views

New EBA Outsourcing Guidelines | 30 September 2019

13 September 2019

Varmt välkommen till Hannes Snellmans frukostseminarium om EBA:s nya riktlinjer för outsourcingavtal.

EBA:s nya riktlinjer för outsourcing innehåller ett antal förtydliganden och krav på vad banker och vissa andra finansiella institutioner som står under FI:s tillsyn behöver tänka på när de ingår molntjänstavtal och andra typer av outsourcingavtal. Även befintliga avtal behöver uppfylla kraven senast den 31 december 2021 varför omförhandling av dessa avtal kan bli nödvändig.

Riktlinjerna träder ikraft den 30 september 2019. Kom och ät frukost med oss denna dag och lyssna på när Caroline Sundberg, Anna Ribenfors och Linn Alfredsson i vårt IP & Tech-team går igenom nyheterna i de nya riktlinjerna. Vårt IP & Tech-team har över 20 års erfarenhet av outsourcingavtal och har under det senaste året arbetat med att förbereda flertalet klienter att efterleva riktlinjerna i sina avtal.

Några frågor vi kommer att besvara under seminariet är:

  •  Vad är nyheterna i riktlinjerna?
  • Hur skiljer de nya riktlinjerna från nuvarande regler?
  • Finns det något särskilt man ska tänka på när man avtalar om molntjänster?
  • Rent praktiskt, vilka skrivningar i avtalen bör man se över och uppdatera?


Målgrupp för seminariet är du som arbetar med outsourcing i den finansiella sektorn.


Datum: Måndagen 30 September 2019 klockan 8:45-10:00.
Frukost serveras från 8:30.

Plats: Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm

Skicka din anmäla till josefine.mollersten@hannessnellman.com senast den 25 september 2019.

Varmt välkommen!