News & Views

Företagshemligheter | 12 June 2018

17 May 2018

The event will be held in Swedish.

Del I av Hannes Snellmans seminarieserie om företagshemligheter – introduktion till nya lagen om företagshemligheter

Kom och ät frukost med oss och hör vår expert inom IP-tvister och företagshemligheter advokaten Christopher Tehrani berätta om den nya lagen om företagshemligheter som träder i kraft den 9 juni. 

För att svenska företag ska kunna bibehålla sina positioner på den internationella marknaden är ett starkt skydd för företagshemligheter en viktig förutsättning för att minimera riskerna för företagsspionage och snedvriden konkurrens.
Den nya lagen härrör från EU-direktiv och innebär bland annat att fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall. Även sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegångar förstärks samtidigt som straffskalan för grovt företagsspioneri skärps. Utrymme för visselblåsning säkras och en rad arbetsrättsliga konsekvenser aktualiseras. 
Allt detta och mycket mer kommer att behandlas i vår kommande seminarieserie kring den nya lagen. Det andra seminarietillfället kommer handla om företagshemligheter i affärslivet och vid vårt tredje och sista tillfälle pratar vi om hur huruvida en arbetsgivare kan skydda sig mot angrepp genom bestämmelser i anställningsavtal.

När: Tisdagen den 12 juni 2018, kl. 08:45 – 09:45. Frukost serveras från kl. 08:15.
Var: Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. 

Anmäl dig senast den 8 juni via e-mail till linda.wellmer@hannessnellman.com.

Varmt välkommen!