News & Views

ESG Reporting | 16 May 2023

5 May 2023

The event will be held in Finnish. Please find a more detailed description of the event below.

Kestävyysraportointivaatimukset uudistuvat - miten varautua muutoksiin?

Yritysten kestävyystietojen raportointivaatimukset ovat uudistumassa merkittävästi. EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) tuo uusia raportointivelvoitteita yritysten julkaisemien tilinpäätöstietojen rinnalle. Tulevaisuudessa yritysten tulee raportoida vuosittain toimintakertomuksensa yhteydessä sekä liiketoiminnan vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin että näiden kestävyysseikkojen vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan. Uutena elementtinä kestävyysraportointi tulee myös varmentaa. Kestävyysraportointidirektiivi implementoidaan Suomessa muun muassa kirjanpitolakiin, ja suurimpia yhtiöitä raportointivaatimukset tulevat koskemaan jo vuodesta 2024, jolloin kestävyystiedot tulisivat julkistettavaksi seuraavana vuonna. Johtopäätöksenä on katsottu, että raportointivaatimuksiin ja tietojen keräämisprosesseihin on syytä ryhtyä varautumaan vielä tämän vuoden aikana.

ESG-seminaarisarjamme seuraava tapahtuma järjestetään tiistaina 16.5.2023 klo 15.00-16.45. Tervetuloa keskustelemaan sääntelyn vaikutuksista ja yritysten valmistautumisesta uuden sääntelyn voimaantuloon sekä yritysjohdon ja hallituksen että vastuullisuusorganisaation näkökulmasta vieraspuhujiemme ja Hannes Snellmanin asiantuntijoiden johdolla!

OHJELMA
Klo 15.00 | Rekisteröityminen ja iltapäiväkahvit Hannes Snellmanin toimistolla
Klo 15.30 | Seminaari ja virtuaalinen lähetys alkaa
Klo 16.45 | Tilaisuus päättyy
Jos olet kiinnostunut osallistumaan tilaisuuteen, ilmoittauduthan viimeistään 9.5.2023 sähköpostitse: emilia.lanu@hannessnellman.com.

More News