News & Views

Breakfast Seminar on Environment and White Collar Crime, 26 September 2017

6 September 2017

The seminar will be held in Finnish. Please read the more detailed description of the seminar below.

Lupa-asia vai ympäristörikos? Kasvavan viranomaisvalvonnan haasteita

Tervetuloa aamiaisseminaariimme tiistaina 26.9.2017 klo 9.00–10.30 toimistollemme (Eteläesplanadi 20, Helsinki). Aamiaistarjoilu klo 8.30 alkaen.

Erinäisten viranomaislupien hakeminen, niiden noudattaminen ja noudattamisen valvonta ovat monelle yritykselle arkipäivää. Liiketoiminnan kasvu, mahdolliset toiminnassa tapahtuvat muutokset ja viranomaisen edellyttämät toimenpiteet voivat kuitenkin joskus johtaa vaikeisiinkin tilanteisiin. Kun paine ilmoittaa ja tutkia ympäristörikoksia viranomaistaholta kasvaa, yritys voi yllättäen – normaalin lupamenettelyn ja tarkastuskäyntien sijasta – joutua tekemisiin viranomaisten alati tiukkenevien vaatimusten, hallintopakkojen ja pahimmillaan rikosoikeudellistenkin sanktioiden kanssa. 

Onko yhtiösi valmis kohtaamaan tällaisetkin ympäristö- ja viranomaislupiin liittyvät oikeudelliset haasteet? Miten tällaisten ongelmien syntymistä voidaan ehkäistä ja missä vaiheessa päivittäistä lupa-asiaa tuleekin ryhtyä käsittelemään lupa-asian lisäksi myös mahdollisena rikosasiana?

Asiantuntijamme ajankohtaiskatsauksessa:
Anders Bygglin | Partner, Dispute Resolution
Mika Karppinen | Senior Associate, Dispute Resolution
Klaus Metsä-Simola | Counsel, Environment & Natural Resources
Jussi Talvitie | Senior Associate, Dispute Resolution

Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään 18.9.2017 alla olevan linkin kautta. Voit halutessasi välittää kutsun myös kollegallesi.

Tervetuloa!
Team Hannes Snellman 

Hannes Snellmanin White Collar Crime -praktiikka avustaa monimutkaisissa ja usein arkaluontoisissa white collar crime -liitännäisissä kysymyksissä. Asiantuntijamme ovat edustaneet eri alojen johtavia kansainvälisiä yhtiöitä ja avustavat niin viranomaisten suorittamissa kuin yhtiöiden sisäisissä tutkinnoissa sekä neuvovat compliance-ohjelmiin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvissä aiheissa. 

Hannes Snellmanin Environment and Natural Resources -praktiikka on keskittynyt ympäristölainsäädäntöön ja kaivostoimintaan sekä muihin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyviin oikeudellisiin aiheisiin. Asiantuntijoillamme on kokemusta monimutkaisista ympäristövastuustilanteista, lupahakemuksista ja muutoksenhakuprosesseista sekä kriittisestä suunnittelusta ja kaavoitusmenettelyistä.