News & Views

What on Earth Is Going on with the IT Service Sector CBA?

26 October 2021

Author: Risto Ojakoski

Please read the translation in Finnish at the end of the article.

"It is going to be a tough autumn/spring/[insert season-of-your-choice] for the labour market." That is a phrase one hears every single time the regular rounds of Finnish collective bargaining begin. Be that as it may, there is something quite different in the air this time around. Major employers' associations in both technology and forest industries have made bold moves in an attempt to dismantle the prevailing tradition of nation-wide collective bargaining and move towards more local and company-specific solutions. For instance, the Technology Industries of Finland (TIF) has pulled out from negotiating nation-wide collective bargaining agreements (CBAs) and will instead focus on supporting its member companies negotiating their own company-specific CBAs. Consequently, a new employers' association, the Technology Industry Employers of Finland (TIEF), has been established to take over the negotiation of the nation-wide CBAs. The member companies of TIF have basically been given the choice of either joining TIEF and proceeding to apply the nation-wide CBAs or remaining with TIF and seeking company-specific solutions.

 

"It seems very unlikely that the new IT Service Sector

CBA will be universally applicable going forward."

 

What is particularly interesting and unprecedented in the technology industries is the fate of the IT Service Sector CBA, which is due to expire at the end of November 2021. Thus far, the IT Service Sector CBA has been 'universally applicable' (i.e. automatically applicable to all IT service sector employees regardless of whether the employers have been members of TIF). The criteria for the universal applicability of a given CBA often boil down to the issue of employee coverage: the member companies of the signatory employers' association(s) should employ at least half of the respective sector's employees. Based on the latest statements by the CBA parties, it seems very unlikely that the new IT Service Sector CBA will be universally applicable going forward, as TIEF has not attracted enough IT service sector companies as members. A new IT Service Sector CBA will be negotiated regardless, and the negotiations were in fact initiated on 19 October 2021. Nevertheless, if the new CBA is not regarded as universally applicable, only TIEF member employers will be obliged to apply the new CBA, whereas unaffiliated employers will no longer be bound by it.

“No big deal, less regulation to comply with”, one might think as an employer. However, what is noteworthy about collective bargaining in Finland is that the CBAs do not only provide employees with several supplementary employment benefits, but they also provide employers with such flexibility that in many cases cannot be achieved when operating merely based on statutory law. For instance, there are several themes (most notably relating to working time) where deviation from the statutory restrictions and requirements is only possible by way of a CBA. In such cases, the law cannot be deviated from even with the employee’s consent.

Hence, all unaffiliated employers operating in the IT service sector are soon faced with the decision as to whether they want to commit to the new IT Service Sector CBA by joining TIEF, pursue negotiating a company-specific CBA, or revert to applying only the statutory laws instead of CBAs. When contemplating the latter option, the employer should form a clear picture of how the decision to operate solely based on statutory laws would impact their working arrangements, as the CBA-based flexibilities would no longer be available. In any case, the expiry of the current universally applicable CBA is just around the corner, and unaffiliated employers in particular should prepare themselves for the upcoming changes.

Mitä ihmettä tapahtuu tietotekniikan palvelualan tessille?

"Edessä on vaikea työmarkkinasyksy/kevät/[lisää-vapaavalintainen-vuodenaika]." Lausahdus, jonka kuulee joka kerta, kun työehtosopimusten eli tuttavallisesti tessien neuvottelukierros pyörähtää käyntiin. Oli miten oli, on ilmassa tällä kertaa jotain täysin erilaista. Sekä teknologiateollisuuden että metsäteollisuuden aloilla työnantajajärjestöt ovat tehneet rohkeita siirtoja pyrkimyksenään purkaa nykyistä valtakunnallisten työehtosopimusten perinnettä ja siirtyä kohti paikallisempia ja yrityskohtaisempia ratkaisuja. Esimerkiksi Teknologiateollisuus ry on irtautunut valtakunnallisten tessien neuvottelemisesta aikoen jatkossa keskittyä tukemaan jäsenyrityksiään omien yrityskohtaisten tessien neuvottelemisessa. Tilalle on perustettu uusi työnantajajärjestö, Teknologiateollisuuden työnantajat ry, joka jatkaa valtakunnallisten tessien neuvottelemista. Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille on käytännössä annettu vaihtoehdoiksi joko liittyä Teknologiateollisuuden työnantajiin ja jatkaa valtakunnallisten tessien piirissä tai jäädä Teknologiateollisuuteen ja tavoitella yrityskohtaisia ratkaisuja.

 

"Tietotekniikan palvelualan tessin sopijapuolten viimeaikaisten

lausuntojen perusteella vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä,

että tessi säilyttäisi yleissitovuutensa."

 

Erityisen mielenkiintoista ja ennennäkemätöntä teknologiateollisuuden aloilla on marraskuun 2021 lopussa päättyvän tietotekniikan palvelualan tessin kohtalo. Tietotekniikan palvelualan tessi on toistaiseksi ollut yleissitova (eli se on tullut automaattisesti sovellettavaksi kaikkiin kyseisen alan työntekijöihin riippumatta siitä, ovatko työnantajat Teknologiateollisuuden jäseniä). Tessin yleissitovuuden ratkaisee usein käytännössä sen edustavuus: tessin sopijapuolena olevan työnantajajärjestön jäsenyritysten tulisi työllistää yli puolet kyseisen alan työntekijöistä. Tietotekniikan palvelualan tessin sopijapuolten viimeaikaisten lausuntojen perusteella vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä, että tessi säilyttäisi yleissitovuutensa; Teknologiateollisuuden työnantajat ei ole nimittäin saanut jäsenikseen riittävästi tietotekniikan palvelualan työnantajia. Uusi tietotekniikan palvelualan tessi neuvotellaan joka tapauksessa, ja neuvottelut itse asiassa alkoivat 19.10.2021. Jos uusi tessi ei kuitenkaan saavuta yleissitovuutta, sitoo se vain Teknologiateollisuuden työnantajien jäsenyrityksiä, kun taas järjestäytymättömien työnantajien ei tarvitsisi noudattaa sitä.

"Eipä siinä mitään, vähemmän sääntelyä", saattaa olla työnantajan reaktio. Työehtosopimusjärjestelmästä on kuitenkin hyvä ymmärtää eräs olennainen seikka: sen lisäksi, että työntekijät nauttivat lukuisista tesseihin perustuvista ylimääräisiä etuuksia, tarjoavat tessit myös työnantajille monenlaisia joustoja, jotka pelkän lain nojalla eivät olisi mahdollisia. Erityisesti työaikaan liittyvissä aiheissa poikkeaminen lakisääteisistä rajoitteista on monesti mahdollista vain työehtosopimuksella. Näissä tapauksissa laista ei voi poiketa edes työntekijän suostumuksella.

Tietotekniikan palvelualan järjestäytymättömillä työnantajilla onkin pian valinnan paikka: ne voivat jatkaa uuden tietotekniikan palvelualan tessin soveltamista liittymällä Teknologiateollisuuden työnantajiin, pyrkiä neuvottelemaan yrityskohtaisen tessin tai siirtyä tessin sijaan täysin lain varaan. Harkitessaan jälkimmäistä vaihtoehtoa työnantajan on muodostettava selkeä kuva siitä, miten pelkän lain varaan siirtyminen vaikuttaisi työn järjestelyihin, sillä tessiin perustuvat joustot eivät olisi enää hyödynnettävissä. Joka tapauksessa nykyinen yleissitova tessi päättyy pian, ja erityisesti järjestäytymättömien työnantajien tulisi viimeistään nyt valmistautua tuleviin muutoksiin.