News & Views

Onko lääkäriyhtiöiden verosuunnittelu lentämässä romukoppaan?

6 September 2019

Authors: Stefan Stellato and Heikki Vesikansa

Lääkäriyhtiöiden ”verokikkailu” on puhuttanut jo vuosia

Ennen 2010-lukua närää herätti mahdollisuus muuntaa kokonaan ansiotulona verotettava työtulo kevyemmin verotetuksi pääomatuloksi. Vasta, kun korkein hallinto-oikeus tuli vuonna 2008 ratkaisussaan nimenomaisesti vahvistaneeksi tämän mahdollisuuden, lainsäätäjä tilkitsi aukon säätämällä niin sanotuista työpanososingoista.

Vuodesta 2010 sovelletun sääntelyn tavoitteena on verottaa osinko kokonaan ansiotulona tilanteissa, joissa osingon jakoperusteena on osingonsaajan työpanos. Normaalin pääomatuloverotuksen piirissä ovat ne osingot, jotka perustuvat työntekijän osakeomistukseen.

Ansiotulona verottamisesta huolimatta työpanososinkojen etuna on normaaliin palkkaan nähden tähän asti ollut, että niistä ei tietyissä tilanteissa ole maksettava palkan sivukuluja. Tämä n. 25 prosentin ”säästö” on tehnyt työpanososingosta suositun palkitsemisen muodon esim. lääkäri-, konsultti- ja muissa asiantuntijayrityksissä.

Lakimuutos ajaa asiantuntijayrityksiä miettimään uusia palkitsemisen muotoja

Tuoreesta hallituksen esityksen luonnoksesta seuraisi, että työpanosinko tulisi vuodesta 2021 lähtien työeläkemaksun ja sairausvakuutusmaksun piiriin. Uudistuksen taustalla on yleinen ajatus siitä, että sivukulut maksetaan kaikista suoraan työstä vastikkeena maksetuista suorituksista.

Uudistuksen jälkeen työpanososinko ei olisi enää normaalia palkkaa tai palkan tavoin verotettua tulospalkkiota (bonusta) houkuttelevampi palkitsemisen tapa. Onkin odotettavissa, että työpanososingon käyttö vähenisi muutoksen seurauksena. Käytännössä varautuminen tähän muutokseen on aloitettava heti, koska se vaikuttaisi jo tilikaudelta 2020 maksettaviin työpanososinkoihin.

Työpanosinkoa hyödyntävien yritysten näkökulmasta kysymykseksi nousee, millä palkitsemisen muodolla ne voivat jatkossakin houkutella ja pitää alan johtavat asiantuntijat palveluksessaan. Ratkaisun voivat olosuhteista riippuen tarjota muut esim. osake- tai optio-omistukseen tai näiden synteettisiin variaatioihin perustuvat järjestelyt.

Hannes Snellmanin asiantuntijat avustavat säännöllisesti palkitsemisjärjestelyihin liittyvissä asioissa.