News & Views

Korkein hallinto-oikeus antoi kryptoratkaisunsa – mitä sitten?

5 April 2019

Author: Stefan Stellato

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 29.3.2019 ratkaisun KHO 2019:42, jonka mukaan Ether-virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolaissa tarkoitettuna omaisuutena. Verohallinto reagoi ratkaisuun esimerkillisen nopeasti ja julkaisi siitä lyhyen tiedotteen vielä samana päivänä.

Ratkaisu on merkittävä suunnanmuutos nykyiseen verotuskäytäntöön

Luonnollisen henkilön kannalta ratkaisu tarkoittaa pääsääntöisesti, että:

•   …kryptovaluutan vaihto toiseen on verotettava tapahtuma. Tämä on hyvin selvää jo mainitun KHO-ratkaisun perusteella. Asia sai lisäksi nimenomaisen vahvistuksen eräässä Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisussa, joka jäi lainvoimaiseksi KHO:n hylättyä siitä tehdyn valituslupahakemuksen.

 

•   …luovutuksesta aiheutuva tappio on vähennyskelpoinen. Aiempi verotuskäytäntö aiheutti helposti kaksinkertaista verotusta, koska tappio ei ollut vähennyskelpoinen mutta jokainen kryptovaluutan vaihto toiseen oli verotettava tapahtuma (ks. asiaa havainnollistava esimerkkilaskelma vanhasta blogikirjoituksestamme).

 

•   ...hankintameno-olettamaa voidaan soveltaa. Hankintameno-olettamaa sovellettaessa luovutushinnasta vähennetään (todellisen hankintamenon ja voiton hankkimisesta olleiden menojen sijaan) 20 % luovutushinnasta, jos luovutettu omaisuus on omistettu alle 10 vuotta, tai 40 %, jos luovutettu omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Olettaman soveltaminen kannattaa, kun suhteellinen arvonnousu on ollut merkittävä.

 

•   …pienten luovutusten verovapaus soveltuu. Toisin sanoen luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1.000 euroa (rajaa laskettaessa huomioon ei oteta esimerkiksi oman asunnon luovutusta, joka on erikseen säädetty verovapaaksi).


Verovelvollisen täytyy olla aktiivinen saavuttaakseen KHO:n ratkaisun mukainen verotus

Jos kyse on:

•   …verovuoden 2018 verotuksesta, verovelvollinen ennättää lähtökohtaisesti vielä huomioimaan ratkaisun veroilmoituksellaan.

 

•   …aiempien verovuosien verotuksesta, verovelvollisen tulee vaatia oikaisua. Tämä koskee näillä näkymin myös niitä tapauksia, joissa Verohallinto on sisällyttänyt verotuspäätökseen maininnan, jossa verovelvollista kehotetaan aktiivisesti seuraamaan oikeuskäytäntöä mahdollisten tulkintamuutosten vuoksi. Oikaisua vaaditaan kirjallisella hakemuksella Verotuksen oikaisulautakunnalle. Jos kyse on merkittävistä summista, apuna on hyvä käyttää asianajajaa.


Loppuvatko kryptojen verotukseen liittyvät tulkinnallisuudet tähän?

Vaikka KHO:n ratkaisu oli monella tapaa merkittävä, se oli vasta pintaraapaisu kaikista niistä tulkinnallisuuksista, joita kryptojen verotukseen liittyy. Esimerkiksi henkilöverotuksen alalla tulkinnallisuutta liittyy edelleen siihen, voitaisiinko joitakin tokeneita pitää jopa tuloverolain tarkoittamina arvopapereina, jolloin vähennysoikeus syntyisi jo lopullisen arvonmenetyksen myötä eikä vähennysoikeus edellyttäisi luovutusta.

Seuraamme alaa ja avustamme asiakkaitamme oikaisuvaatimusten tekemisessä.