News & Views

Government Bill to Increase Tax Burden of Wind Farms

26 September 2017

Author: Harri Vehviläinen

A Government Bill (HE 96/2017) has been issued to amend the real estate taxation of wind farms. Under current legislation, it is possible that even a single, independent wind turbine generator may constitute the tax base for real estate taxation. Under the proposed amendment, the tax base for real estate taxation would in the future constitute of all the wind turbine generators connected to same grid connection point, which would likely result in increased real estate tax burden. As the public subsidies (feed-in tariff) are to be limited going forward, the overall impact of changes in Finnish legislation in relation to windmills seems not to encourage sustainable energy production. The proposed amendment may also result in wind farms with more complex company structures and encourage investments in coal, solar or nuclear power production.

Finnish translation below:

Hallituksen esitys lisäisi tuulivoimapuistojen kiinteistöverokuormaa

Hallituksen esityksessä (HE 96/2017) ehdotetaan lainmuutosta tuulivoimaloiden kiinteistöverotuksen osalta. Voimassaoleva lain mukaan kiinteistöverotuksen perusteena olevana tuulivoimalaitoksena voidaan pitää yhtä itsenäisesti toimimaan kykenevää tuulivoimalaa. Ehdotetun muutoksen mukaan kiinteistöverotuksen perusteena oleva voimalaitoskokonaisuus muodostuisi tuulivoimaloista, jotka on kytketty sähköverkkoon saman liittymispisteen kautta; tämä todennäköisesti johtaisi korkeampaan kiinteistöverokustannuksen. Kun myös julkisia tukia (syöttötariffi) tullaan jatkossa rajoittamaan, ehdotettujen lakimuutosten kokonaisvaikutus tuulivoimaloiden osalta ei näytä kannustavan kestävään energiantuotantoon. Ehdotettu muutos saattaa myös johtaa monimutkaisempiin yhtiörakenteisiin tuulivoimapuistojen osalta ja kannustaa sijoituksiin hiili-, aurinko- tai ydinvoimaan.