Careers

Masterclass

Have you ever wondered how everything you learn at law school can actually be used in practice? Or have you sometimes questioned whether your courses will benefit you at all in your future career? Masterclass by Hannes Snellman will help you find answers to these kinds of questions.

Masterclass by Hannes Snellman consists of interactive and informal evening events during which our experienced lawyers demonstrate the practical applications of business law through case examples and interactive exercises. Masterclass is designed to be a learning tool that helps law students to put business law into practice.

Masterclasses are organised at our Helsinki office (Eteläesplanadi 20, 7th floor) and we are able to welcome 30 to 50 law students depending on the event. After the actual programme, we will spend the rest of the evening mingling and enjoying food and drinks. For more information, please contact Jessica Riipi by email at jessica.riipi@hannessnellman.com or by telephone at +358 40 764 0418.

Masterclass events are held in Finnish.

Previous Masterclass Events

2024

Masterclass goes Dawn Raid

Hannes Snellmanin kilpailuoikeustiimin järjestämässä Masterclassissa osallistujat pääsevät perehtymään dawn raidien maailmaan sekä tutustumaan kilpailuoikeusjuristeihimme ja heidän työhönsä. Lisäksi osallistujat pääsevät ratkomaan kuvitteellista case-harjoitusta. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta kilpailuoikeudesta.

2023

Masterclass goes Disputes 

Tässä Masterclassissa osallistujat pääsevät tutustumaan riitajuristien arkeen ja työstämään kuvitteellista case-harjoitusta. Osallistujien tukena harjoituksessa ovat Hannes Snellmanin riidanratkaisutiimin juristit. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta riidanratkaisujen parista.

2022 

Let's Close the Deal! (But Where to Get the Money from?) - Masterclass goes Finance 

Hannes Snellmanin finance-tiimin järjestämässä Masterclassissa osallistujat pääsevät tutustumaan rahoitusjuristin arkeen sekä rahoitusjärjestelyihin käytännössä kuvitteellisen rahoitustransaktioharjoituksen myötä. Tässä case-harjoituksessa osallistujien tukena toimivat Hannes Snellmanin finance-tiimin juristit, joiden kanssa on mahdollista sparrailla käytännön kysymyksistä. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta rahoituksen parista.

Luurankoja työnantajan kaapissa - Masterclass goes Employment 

Tässä virtuaalisesti järjestettävässä Masterclass-tapahtumassa osallistujat pääsevät tutustumaan asianajotoimistossa työskentelevän työoikeusjuristin arkeen case-harjoituksen muodossa. Harjoituksessa tehdään työoikeudellinen due diligence -tarkastus kuvitteellisen yrityskaupan kohteena olevaan työnantajayhtiöön. Osallistujien tukena harjoituksessa ovat Hannes Snellmanin työoikeusryhmän juristit, eikä osallistuminen edellytä aiempaa kokemusta työoikeudesta.

2021

Masterclass goes Tax - Who wants to be a start-up millionaire (after tax)?

Tässä Masterclassissa osallistujat pääsevät tutustumaan verojuristin arkeen kuvitteellisen case-harjoituksen parissa, missä tutustutaan työntekijöiden verotehokkaaseen palkitsemiseen ja sitouttamiseen. Harjoituksessa keskeisessä roolissa ovat osakepohjaiset palkitsemismallit kuten osakepalkkiot, optiot ja henkilöstöannit. Case-harjoituksessa apuna ovat myös Hannes Snellmanin veroryhmän juristit, joiden kanssa osallistujat pääsevät sparrailemaan käytännön kysymyksistä.

2020

Let's Close the Deal - Masterclass goes Turku

Masterclass goes Turku -tapahtumassa lexiläiset pääsivät tutustumaan case-harjoituksen parissa transaktiojuristien arkeen Hanneksen Lex-alumnien opastuksella. Tilaisuudessa käytiin läpi, mitä vaiheita ja minkälaista sopimusdokumentaatiota transaktioihin yleensä kuuluu niin rahoituksen kuin kaupankin näkökulmasta, ja case-harjoituksessa osallistujat pääsivät toteuttamaan oman kauppansa. Onnistunutta kauppaa juhlittiin totuttuun tapaan closing-skumppien ja dinnerin merkeissä.

2019

Money, money, money – Masterclass goes Finance

Masterclass goes Financessa osallistujat pääsivät tutustumaan rahoitusjuristin arkeen sekä rahoitusjärjestelyihin käytännössä kuvitteellisen rahoitustransaktion parissa. Tässä case-harjoituksessa osallistujien tukena toimivat Hannes Snellmanin rahoitusryhmän juristit, joiden kanssa oli mahdollista sparrailla käytännön kysymyksistä. 

Snelltech goes Masterclass – pitchausharjoitus opiskelijoille

Snelltech goes Masterclassissa tiimit pääsivät innovoimaan esimerkiksi uusia konsepteja tai työkaluja oikeusteknologiaan pohjaten eri oikeudenaloille ja praktiikkaryhmille sekä sen jälkeen harjoittelemaan pitchaustaitojaan kun ideat esiteltiin. Tiimien tukena olivat Hannes Snellmanin juristit, jotka sparrailivat eri oikeudenalojen mahdollisista tarpeista ja valmensivat pitchaamiseen.

2018

“Väite virheellinen, vaatimus perusteeton” – välimiesmenettelyn ovien takana

Hannes Snellmanin riitajuristit ottivat toisistaan mittaa simuloidussa välimiesmenettelyssä, jossa tapaus oli kuvitteellinen mutta tilanne aito.

2017

“You are fired” – YT-menettelyn sudenkuopat

Tilaisuudessa käsiteltiin yhteistoimintamenettelyn kulkua simuloidun YT-neuvottelun kautta ja avattiin työoikeusjuristin arkea asianajotoimistossa.

The Raid – Kilpailuviranomaisen yllätystarkastuksesta tuomioistuimeen

Tilaisuudessa keskityttiin kilpailuviranomaisen yllätystarkastukseen kartelliepäilyssä ja käytiin käytännönläheisesti läpi sen ja sitä seuraavien viranomais- ja tuomioistuinprosessien eri vaiheita.

2016

”Luksushotelli huippusijainnilla” – Kiinteistökohteen Due Diligence

Tilaisuudessa osallistujat pääsivät tutustumaan kiinteistökohteen Due Diligence -tarkastukseen kuvitteellisen hotellitransaktion merkeissä.

Šakki, matti — tuomio ja muutoksenhaku

Tilaisuudessa käsiteltiin oikeudenkäynnin sääntöjä simuloidun hovioikeuskäsittelyn avulla.

2015

”Tarjouksenne hylätään tarjouspyynnön vastaisena” – Julkisten hankintojen juridisia ongelmia

Julkisten hankintojen arvo lähentelee viidesosaa Suomen bruttokansantuotteesta. Suuri osa juristeista joutuu joko julkisyhteisöjen tai yritysten edustajana tai asiamiehenä ottamaan kantaa julkisiin hankintoihin liittyviin kysymyksiin. Illan aikana käytiin läpi simuloidun tarjouskilpailun kautta hankintamenettelyn vaiheet ja niiden yhteydessä tavallisimmin esiin nousevat oikeudelliset kysymykset.

Šakki, matti ja oikeudenkäynti – Prosessioikeuden perusteet riitajuristin näkökulmasta

Tilaisuudessa käsiteltiin oikeudenkäynnin sääntöjä simuloidun oikeuskäsittelyn avulla.

The Raid – kilpailuviranomaisen yllätystarkastuksesta tuomioistuimeen

Tilaisuudessa keskityttiin kilpailuviranomaisen yllätystarkastukseen kartelliepäilyssä ja käytiin käytännönläheisesti läpi sen ja sitä seuraavien viranomais- ja tuomioistuinprosessien eri vaiheita.

2014

Osakeyhtiön sooloilijat kuriin – Miten päättömät päätökset saadaan kumottua?

Tilaisuudessa käsiteltiin osakeyhtiön toimivaltarajoja ja niiden ylityksiä käytännön ongelmatilanteiden kautta.

”Hei, laaditko meille tällaisen sopimuksen…”

Tilaisuudessa tarkasteltiin case-lähtöisesti liike-elämän sopimusten laadintaa sekä yleisimpien ehtojen käyttöä ja ongelmakohtia.

Šakki, matti ja oikeudenkäynti – Prosessioikeuden perusteet riitajuristin näkökulmasta

Tilaisuudessa kerrattiin liikejuridiikan oikeudenkäyntitavat käytännöllisin ja mieleen painuvin esimerkein.